Följ Västerås stad

Ett lyft för Vasagatan!

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 14:15 CET

Bild över Vasagatan. Ombyggnationen sker inom det rödmarkerade området.

Nu är det klart att underhållsarbetet längs Vasagatan kommer att ske under våren och sommaren 2019. Det är cirka 150 meter mitt i city som får nya trottoarer, sidoområden samt ny asfalt på gatan. Området börjar från korsningen vid Vasagatan och Hantverkargatan och fortsätter en bit förbi korsningen vid Smedjegatan.

Brister måste åtgärdas

Idag finns det flera brister som måste åtgärdas. Gatan har stora sättningar och behöver ny asfalt. Markvärmeslangarna har börjat krypa uppåt i underlaget så det är viktigt att åtgärda felen redan i år. Trottoaren lutar för kraftigt och plattorna behöver läggas om. Dessutom har träden blivit för stora och riskerar att skada fasaden. Träden mår inte bra och kommer inte att klara en hård beskärning.

Tillgängligheten är viktig

För att ta bort den kraftiga lutningen på trottoaren kommer den, tillsammans med gatan, att höjas med upp till 30 cm. Det blir därmed betydligt enklare för alla att ta sig fram, oavsett om man går, kommer med barnvagn, rullator eller rullstol. Det kommer även att bli trevliga sidoområden med bättre cykelställ, sittbänkar, större papperskorgar och ny belysning. Vi byter ut träden och jorden till alternativ som passar bättre i stadsmiljö. När vi är klara kommer vi att uppfylla kriterierna ”en tillgänglig stad för alla”.

Tidplan

Arbetet börjar den 15 april och beräknas pågå till slutet av juli eller i början av augusti beroende på om arbetet sker utan förhinder.

15 april - 30 juni: Den 150 meter långa sträckan är helavstängd för cykel och fordonstrafik. Det innebär att det inte går att köra igenom Vasagatan, varken för busstrafik eller annan trafik. Under perioden går linjerna 2, 5, 6, 12, 13 och 21 längs cityringen till och från centralen. Flexlinjen stannar vid Stora Torget och vid Snickargatan. Tänk på att omläggningar kan påverka dina rese- och bytestider, så se till att planera din resa i god tid.

1 juli - månadsskiftet juli/augusti: Under perioden är gatan öppen för taxi och busstrafik då minst ett körfält är öppet. I takt med att vi gör klart trottoaren och sidoområdena, flyttar vi avspärrningarna.

Augusti: Invigning! Mer information kommer senare.

Stort fokus på att underlätta för berörda

Under arbetets gång kommer det alltid att finnas en yta på trottoaren som gör att man kan ta sig längs Vasagatan och in till alla butiker, restauranger och bostäder. Helavstängningen påverkar flera evenemang under våren och sommaren, bland andra studentkortegen och cityfestivalen, men vi gör allt vi kan för att påverkan ska bli så liten som möjligt. Evenemangen kommer i stort sett fungera som vanligt. Detaljerad information om hur evenemangen påverkas kommer lite senare.

Här hittar du aktuell information om Vasagatan

Mer information om ombyggnaden finns på www.vasteras.se/vasagatan

Kontakt

Anna Thunell, Ordförande tekniska nämnden (tillgänglig efter kl. 16.00 den 14/2)
Tel. 021-39 13 94

Linnea Viklund, Enhetschef, Gata och trafik på Teknik och fastighetsförvaltningen
Tel. 021-39 26 10