Följ Västerås stad

En enig kommunstyrelse protesterar mot kostnadsutjämning

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2019 14:00 CEST

Västeråsarna blir stora förlorare om det nuvarande förslaget till nytt kostnadsutjämningssystem blir verklighet från och med 1 januari nästa år. Därför har gruppledarna för samtliga partier i kommunstyrelsen i dag skickat in en skarp skrivelse till Finansdepartementet.

- Det är en helt enig kommunstyrelse som står bakom skrivelsen. Vi reagerar kraftigt på de förändringar som föreslås när det gäller kostnadsökningar för såväl regionen som för kommunen. Det kommer att slå hårt mot västeråsarna, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S).

Utfallet av regeringens förslag till förändringar av det kommunala kostnadsutjämningssystemet riskerar att hindra nödvändiga satsningar på välfärd, infrastruktur och bostadsbyggande, menar kommunstyrelsen och konstaterar att förlorarna i det förslag som nu ligger framme för beslut i riksdagen till stor del är större och växande kommuner - exempelvis Västerås. Västeråsarna kommer att drabbas hårt eftersom kommunen, när förslaget är helt infört, varje år ska betala in drygt 140 miljoner kronor till utjämningssystemet. Till detta kommer att Region Västmanland är den region som förlorar allra mest i förslaget.

För Västerås stads del innebär det liggande förslaget till kostnadsutjämning en dramatiskt ökad avgift som motsvarar drygt 900 procent, från 95 till 851 kronor per invånare. Det innebär 38,5 miljoner kronor 2020, ytterligare 38,5 miljoner kronor 2021, ytterligare 39 miljoner 2022 och ytterligare 25 miljoner kronor 2022.

- Jag ser framför mig att vi får kompensation i form av statsbidrag för att kunna hantera den här intrappningen, säger Anders Teljebäck.

I sitt brev till Finansdepartementet protesterar kommunstyrelsen också mot att förslaget kommer just nu. Många kommuner, däribland Västerås, har redan idag behov av årliga effektiviseringar för att kunna genomföra sitt välfärdsuppdrag. Detta samtidigt som dessa kommuner står inför stora utmaningar i spåren av en stor inflyttning och en ökad andel barn, ungdomar och äldre.

- Det är också så att tillväxt kostar. Vi som stad behöver infrastruktur, nya skolor, äldreboenden och annat. Att blunda för de merkostnader som Västerås och andra kommuner har är att bromsa tillväxtmotorerna i svensk ekonomi, säger Anders Teljebäck


En annan aspekt som kommunstyrelsen lyfter fram i skrivelsen handlar om att riksdagsbeslutet fattas i november, med införande redan från årsskiftet.


- Vi har redan ett beslut om budget som fattades kommunfullmäktige i juni. Budgeten kan helt enkelt inte göras om med så kort varsel och kommer bli tufft att på ett bra sätt kunna planera och ta fram de åtgärdsplaner som krävs för att kunna anpassa kostnaderna i den omfattning som förändringarna kräver, säger Anders Teljebäck.

Skrivelsen som skickas in idag 18 oktober är ställd till finansdepartementet och statsrådet Lena Micko.


För ytterligare information kontakta:
Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande, 076-569 49 03