Följ Västerås stad

Arbetet med LÖKen pågår för fullt!

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2014 08:00 CET

Tillsammans med föreningslivet tar Västerås stad nu fram en lokal överenskommelse, en LÖK, hur vi bäst kan samverka tillsammans för framtidens Västerås. – Föreningslivet i Västerås är livaktigt och den kraften vill vi i Västerås stad ta vara på. För Västerås utveckling är det viktigt att staden och föreningslivet förstärker varandra, säger Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande.

 

– Efter två uppstartsmöten är det nu dags för nästa steg. Nu tar vi processen ett steg längre och bildar föreningslivets referensgrupp. Engagemanget och kunskapen i föreningarna är helt fantastiskt och det är jätteroligt att vi nu tar fram en LÖK tillsammans, säger Irja Holtter, projektledare. Hittills har 160 föreningar deltagit i arbetet.

Vad är målet med en LÖK - vad vill vi uppnå?

– Det handlar om vilka principer och utgångspunkter som vi tillsammans tycker ska finnas för att en bra samverkan ska vara möjligt. En LÖK är något som växer fram genom dialog och möten av många olika slag och det är det vi är på gång med nu. Det är en process som vi formar tillsammans, berättar Irja Holtter.

Flera andra kommuner har redan en LÖK, en lokal överenskommelse och en förening som varit inblandad i andra LÖK-processer är Volontärbyrån som också är aktiv i Västerås och som har ett samverkansavtal med staden. Volontärbyrån är en förening som hjälper både föreningar och enskilda personer att hitta varandra. Volontärbyrån kommer att finnas på plats under kvällen den 10 mars för att informera om sin verksamhet och de kan också berätta om sin syn på varför det är bra med lokala överenskommelser mellan kommuner och föreningsliv.

Tid:
Måndag 10 mars, klockan 18.00 i CuLTUREN

Medias representanter är välkomna.

Mer information:
Ira Holtter, projektledare, 021-39 11 29
Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande, 021-39 22 22

http://www.vasteras.se/

www.facebook.com/vasteraslok

http://www.vasteraslok.wordpress.com/


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad