Följ Västerås stad

5 miljoner i ytterligare åtgärdspaket från Västerås stad till näringslivet i Västerås

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2020 20:41 CEST

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 13 maj att avsätta 5 miljoner kronor för att åtgärder ska kunna genomföras som ska stödja det lokala näringslivet med anledning av den påverkan som Covid-19 har.

Åtgärderna handlar om att införa reducerad parkeringsavgift i city, slopade avgifter för uteserveringar samt reducerad hyra för torghandel. Samtliga partier är överens om beslutet.

Covid-19 har en betydande påverkan på näringslivet i Västerås city. Folkhälsomyndighetens råd att alla ska ta ett eget ansvar för att smittan inte sprids, gör att kundunderlaget i city minskat.

Ett löpande arbete pågår inom Västerås stad för att hitta åtgärder som kan stötta näringslivet inom ramen för vad en kommun ur ett rättsligt perspektiv ska och kan göra.

Åtgärder har tidigare vidtagits för att underlätta för det lokala näringslivet genom ett första stödpaket. På kommunstyrelsens möte den 30 april beslutades att samordna ett andra stödpaket.

Det blir behörig nämnd som kan komma att fatta beslut om de nya åtgärderna.

Samverkan kring åtgärderna har skett med det lokala näringslivet, bland annat med Västerås Citysamverkan. De nya åtgärderna som kan genomföras är:

1.Införa reducerad parkeringstaxa i city

För att stödja handel och restauranger i Västerås city kan behörig nämnd komma att fatta beslut om att sänka taxan för parkering i röd zon till 1 kr/timme de två första parkeringstimmarna, vid betalning via EasyPark. När det gäller p-avgiften så är det av praktiska skäl det endast går att betala med den låga avgiften med Easypark-appen. Automaterna hinner nämligen inte programmeras om. Efter de två första timmarna gäller 30 kr/timme.

2.Gratis parkering på skolgårdar

Fram till skolstart hösten 2020 införs även gratisparkering på kommunala gymnasieskolor i Västerås.

3.Slopade avgifter för uteserveringar

För att stödja restauranger i Västerås kan behörig nämnd komma att fatta beslut om att inte ta ut markupplåtelseavgift för uteserveringar från 1 april till och med 31 augusti 2020. Med detta är förhoppningen att möjliggöra både fler och större ytor för uteserveringar, utifrån vad förutsättningar och trafiksäkerhet för respektive plats tillåter.

4.Hyresreducering för torghandel

Stödet kommer också att kunna gå till en halvering av hyran för torghandlarna under perioden 1 april till 30 juni i enlighet med regeringens beslutade stöd för sänkta hyror i utsatta branscher.

5.Buffert för ytterligare åtgärder

Utifrån att ett löpande arbete pågår för att hitta åtgärder som kan stötta näringslivet så avsätts 700 000 kronor för kommande åtgärder. Bland annat innebär det landsbygdssäkring och att småföretagare inom besöksnäringen kan få ta del av stödet.


För mer information:

Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande 021-39 12 62

Jesper Brandberg (L) kommunalråd 021-39 13 98

Vicki Skure Eriksson (C) kommunalråd 070-320 41 61

Anna Thunell (MP) kommunalråd 021-39 13 94

Elisabeth Unell (M) oppositionsråd 021-39 22 24

Amanda Agestav (KD) oppositionsråd 021-39 31 23

Anna Maria Romlid (V) oppositionsråd 021-39 22 12

Erik Johansson (SD) gruppledare 070-697 20 03

Det tidigare åtgärdspaketet som Västerås stad beslutade om för att stödja det lokala näringslivet omfattade:


Kontakt

Invest Västerås har upprättat en ny kontaktväg för företagare med ett direkttelefonnummer för rådgivning och lotsning till rätt instans.

Uteserveringar och butiker

Tidigare öppning av uteserveringar

Möjlighet att flytta ut handeln i gaturummet

Företagens likviditet

Mimer och Fastighetsförvaltningen – hyresreduktion till hyresgäster

Enskilda upplägg för företag som har problem med avgifter eller fakturor till Västerås stad och de kommunala bolagen.

Västerås stad påskyndar sin betalning av fakturor till näringslivet.

Tillsyn

Anpassning av tillsynsbesök på verksamheter som omfattas av livsmedelslagen och miljölagen. Viss tillsyn sker på distans. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen begränsar tillsynsverksamheten för att på detta sätt stödja utsatta verksamheter.

Evenemang

Evenemang flyttas i möjligaste mån fram istället för att avboka.

Kampanjer

#Västeråshjälte är en kampanj som Visit Västerås har tagit initiativ till. Kampanjen syftar till att få Västeråsarna att stödja det lokala näringslivet.