Följ Västerås stad

Västerås satsar en miljon på lagning av potthål

Nyhet   •   Jun 08, 2018 14:14 CEST

Vägskada.

Västerås stad satsar ytterligare en miljon kronor på att laga potthål i år.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade i veckan att satsa 1 miljon 70 000 kronor ur driftbudgeten till potthålslagning. 870 000 kronor ska användas till att laga potthål på huvudvägnätet och 200 000 kronor till att laga sprickor och andra skador på huvudvägnätet för gång- och cykelväg. 

Satsningen innebär att vägskador som definieras som potthål lagas. Det innebär att andra skador som till exempel toppsläpp, sprickor och sättningar inte lagas.

Ett potthål är en vägskada där bindemedlet bitumen lakas ur asfaltsbeläggningen så att beläggningen vittrar sönder. Vintern gick hårt åt vägarna när det omväxlande frös och tinade. Vatten rann ner i sprickor i gatan, frös till is och förstörde beläggningen. När fordon sedan kör ner i de skador som uppstått vidgas hålet och blir större och djupare.

Extrasatsningen innebär inte att alla potthål försvinner. De kommer hela tiden tillbaka eftersom den lagade asfaltsytan aldrig blir lika stark som tidigare.

Förutom extrasatsningen på potthål satsar Västerås stad 38 miljoner kronor på att lägga ny beläggning på gator där underhållet är eftersatt. 

För mer information
Gatuchef Linnea Viklund är tillgänglig efter kl 15.
021-39 26 10.

Kommunikationsstrateg Ulf Palm är tillgänglig fram till kl 15.
021-39 26 31