Följ Västerås stad

Västerås kraftsamlar för att få hit batterifabrik

Nyhet   •   Apr 28, 2017 15:49 CEST

I veckan meddelade företaget Northvolt att Västerås valts ut som en av sammanlagt tio städer som finns med som potentiell ort för etablering av Europas största lithium-jonbatterifabrik. I urvalet kommer bland annat tillgång till mark, elkraft, logistikförutsättningar, arbetsmarknadsläge, attraktivitet, industriell tradition och närhet till universitet att bedömas.

  - Här i Västerås finns vart tionde energijobb i Sverige. Vi är dessutom ledande inom automation, energi, järnväg och välfärdsteknologi. Det här innebär att vi också har en ledande kompetens för etableringar. Nu går vi verkligen ”all in” för att få hit även Northvolts batterifabrik, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

Ett starkt nytt näringslivsprogram, ett gynnsamt geografiskt läge, attraktiva livs- och boendemiljöer, möjligheter till kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga transporter via fyra olika transportslag - i en teknikstad med världsledande kunskap. Det är några av de faktorer som gör att Västerås nu är på verklig frammarsch när det gäller att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagsetableringar här.

 - Amazon, som förlägger den största delen av sitt nya datacenter i Västerås, är ett av bevisen på att det är lätt och effektivt för företag, stora som små, att bedriva sin verksamhet i Västerås, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad.

Västerås stad har en stark tradition av att bygga och utveckla relationer med företag som vill etablera sig i Västerås. Nu har arbetsprocessen förstärkts ytterligare med ett nytt näringslivsprogram. I det spetsas arbetet när det gäller att stödja företagen. I ena stunden det lilla enmansföretaget som företagslotsfunktionen möter i Stadshusentrén, i nästa sekund i form av samspel och samarbete med stora aktörer för att skapa förutsättningar för världsföretagen att etablera.

 - Ett exempel på det senare är att vi nu samarbetat med ABB för att få tillgång till 200 hektar mark som Northvolt behöver för att kunna etablera sin batterifabrik här i Västerås, säger näringslivsdirektör Eva Lilja.

Västerås ligger 10 mil från Stockholm, och företagen kan dra nytta av det geografiskt gynnsamma läget.

 - Till detta kan vi lägga våra fyra transportslag. Här kan företagen använda sig av båt, flyg, järnväg eller väg – allt inom några kilometer. Västerås har också en kraftfullt expanderande bostadsmarknad med tusentals bostäder i Mälarnära läge, säger Eva Lilja.

I Västerås finns dessutom kompetensen och arbetskraften. Staden är ett världsledande energikompetenscenter och Sveriges energihuvudstad.

- Här finns vart tionde energijobb i Sverige. Västerås är dessutom ledande inom automation, energi, järnväg och välfärdsteknologi. Det här innebär att vi också har en ledande kompetens för etableringar, säger Anders Teljebäck.
- Internt har vi också visat prov på en extremt snabb beslutsprocess. När affären med Amazon skulle slutföras klarade vi av att ta den genom fastighetsnämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige på fyra dagar, vilket jag är mycket stolt över, säger Bo Dahllöf, stadsdirektör i Västerås stad

Det finns anledningar till att företagen väljer oss här i Västerås. Vi är på tå, det är här det händer!

Snabba fakta:

  • Västerås har näst högsta exportvärde per capita i Sverige. En av Sveriges ledande exportstäder, med andra ord
  • I Västerås finns Sveriges största kommersiella insjöhamn. 1,6 miljarder investeras nu i utveckling av Västerås hamn för att kunna ta emot ökade godsvolymer.
  • I Västerås samlas Sveriges världsledande automationsindustri i klustret Automation region. Omsättningen för automation och industriell IT i Mälardalen – med Västerås som kompetenscentra är 50,4 miljarder. En ökning med 400 miljoner kronor sedan 2009
  • En tredjedel av Sveriges befolkning bor inom 10-15 mil från Västerås
  • Västerås har sju globala forskningscentra, så kallade Global Centre of Excellence: Energi, kraft, automation, robotik, industriell IT, processtyrning och järnväg
  • 12 miljarder kronor är omsättningen för elkraftsbranschen i Västmanland, varav de flesta arbetar i Västerås
  • Västerås stadsnät är rankat som ett av världens bästa – Dubai har fler användare, men inte ett lika avancerat nät
  • Nordens största rörliga solcellspark finns i Västerås. En park som beräknas producera 1,2 miljoner kilowattimmar per år. Ägare är energibolaget Mälarenergi och Kraftpojkarna
  • Västerås växer! Här byggs ungefär 1000 nya bostäder/år