Följ Västerås stad

Tekniska nämnden sa ja till gestaltningsprogram för Stora Torget

Nyhet   •   Jun 12, 2019 11:54 CEST

Från gestaltningsprogrammets remissförslag. Visionsbild över Stora Torget och Bondtorget. Illustration: Sweco.

Nu är det klart hur Stora Torget och Bondtorget ska se ut. På onsdagen beslutade tekniska nämnden att godkänna förslaget till gestaltningsprogram.

Programmet har varit ute på remiss under våren och privatpersoner, organisationer, politiska partier och nämnder har lämnat synpunkter.

Sedan dess har förslaget arbetats om: Scenen i hörnet mot Västra Kyrkogatan tas bort. I stället ska det bli möjligt att vid stora evenemang låta en trailer köra förbi stadshotellet och backa intill torget från Västra Kyrkogatan.

Ombyggnaden ska nu handlas upp och projekteras. Byggstart är planerad till hösten 2020 och invigningen väntas bli våren 2022.

-Stora Torget och Bondtorget är stadens hjärta och mycket viktiga för västeråsarna. Torgen är också mycket gamla och i stort behov av upprustning. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan börja arbetet med att modernisera torgen och öka tillgängligheten, även om tyngdpunkten ligger på omdaningen av Stora Torget.  

Det säger tekniska nämndens ordförande, Anna Thunell (MP) i en kommentar.

För mer information

 Anna Thunell
Ordförande tekniska nämnden
021-39 13 94

Hans Näslund
Direktör teknik- och fastighetsförvaltningen
021-39 16 60