Följ Västerås stad

Skolinspektionen genomför tillsyn i Västerås

Nyhet   •   Sep 27, 2013 11:03 CEST

Skolinspektionens enkätundersökning Skolenkäten startar på måndag den 30 september. Det är den första delen i Skolinspektionens regelbundna tillsyn, som under 2014 genomförs i bland annat Västerås.

Skolenkäten riktar sig till elever, föräldrar och pedagogisk personal i cirka 1 300 skolor. Den går ut en gång per termin till skolor där Skolinspektionen planerar att göra regelbunden tillsyn följande termin. Skolenkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför bedömningen av skolan.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsynen.


Under 2014 genomförs regelbunden tillsyn i bland annat Västerås.

Frågor
Tord Karlsson, Barn- och utbildningsförvaltningen, 021-39 84 01