Följ Västerås stad

Ombyggnad av Vasagatan skjuts på framtiden

Nyhet   •   Feb 20, 2018 13:07 CET

Det blir ingen stor ombyggnad av Vasagatan i år. Tekniska nämnden beslutade enhälligt på tisdagen att skjuta upp ombyggnaden. I stället görs endast punktinsatser med asfaltering för att skydda markvärmerören.

-Vi har varit lyhörda och lyssnat på synpunkter från fastighetsägare och näringsidkare som sa att en ombyggnad under våren skulle göra det svårt för dem, säger Jazmin Pettersson, (S) ordförande i tekniska nämnden.

Vasagatan är i stort behov av upprustning. Bland annat lutar trottoarerna och på grund av vibrationer av den tunga trafiken riskerar markvärmerören att skadas. De ursprungliga planerna var att göra en stor ombyggnad i vår men efter att haft dialog med Västerås Citysamverkan beslutade en enig nämnd att skjuta på ombyggnaden och planera omfattning och tidpunkt av kommande ombyggnad i samverkan med fastighetsägare och näringsidkare i centrum.

Exakt vilket år Vasagatan kommer att byggas om är inte klart. Meningen är att ombyggnaden inte ska kollidera med ombyggnaden av Stora Torget.

För mera information:

Jazmin Pettersson

Ordförande i tekniska nämnden
0738-37 24 10