Följ Västerås stad

Mäktigt rekord när Västerås stad sökte Sveriges bästa hållbara byggare

Nyhet   •   Jun 27, 2017 13:15 CEST

Hela 35 byggföretag anmälde sitt intresse när staden sökte Sveriges bästa hållbara byggare för Parkstaden, på Öster Mälarstrand i Västerås. Byggföretag som kan integrera god arkitektur med hållbart smart byggande. Det gamla rekordet låg på 25 företag.

– Det är ett helt fantastiskt stort intresse för Kajstaden, nästa etapp på den hållbara stadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås. Vi ville utmana byggmarknaden och vaska fram de främsta aktörerna, säger Magnus Edström, (MP), ordförande i fastighetsnämnden.

– Uppenbarligen och glädjande vill byggsverige vara med här och etablera sig där det byggs intensivt och även ges möjlighet till nytänkande och innovation, modern gestaltning och ett hållbarhetstänkande. Möjligen speglas det stora intresset även i hur vi arbetar med företagen i processen. Vi har stor öppenhet och alla som vill träffa oss politiker, tjänstemän, nämnder och förvaltningar får göra det, vi ger dem tid och fokus. Vi detaljstyr inte, utan ger mer förutsättningar vad vi vill uppnå. Det ger större kreativ frihet och processen uppskattas helt klart. Resultatet är rekordstort intresse, fortsätter Magnus Edström.

När inbjudan att komma med förslag gick ut, var en övergripande utgångspunkt för markanvisningen stadens arbete med Öster Mälarstrand som en hållbar stadsdel. Det är den röda tråden genom planering och byggande.

– Dessa ambitioner återfanns också i samband med markanvisningen i form av förutsättningar och urvalskriterier, när det bjöds in till att lämna förslag på hållbar bostadsbebyggelse, trygghetsboende samt förskola. Det har blivit något av en svensk arena för spetskompetens här på Öster Mälarstrand i Västerås, avslutar Magnus Edström.

Byggarnas intresseanmälningar inkom den 13 juni. Nu vidtar en urvalsprocess.

Mer information
Magnus Edström (MP), ordförande fastighetsnämnden, Västerås stad, 0762-09 86 22, magnus.edstrom@vasteras.se

Fakta
Den blivande Parkstaden, etapp fyra är en fortsättning på grannen, etapp tre Kajstaden på Öster Mälarstrand och även granne med Kokpunkten lite närmare staden. De planerade nya kvarteren är stadslika, men uppbrutna för att släppa in ljus och för att ge utsikt. I etapp fyra är närheten till grönskan det mest tongivande. Kvarteren ligger skyddade innanför vackra Notuddsparken och öppnar sina gårdar mot naturområdet.

Äldreboende, trygghetsboende och bostäder Inom planområdet planeras för cirka 550 lägenheter i sex olika kvarter, som kan delas upp i mindre fastigheter och exploateringsenheter. I ett av kvarteren planeras för ett äldreboende som byggs i stadens regi med cirka 90 lägenheter, samt i ett annat kvarter en förskola för cirka fyra avdelningar. I markanvisningen ingår en byggrätt även för ett trygghetsboende, som blir granne med äldreboendet.