Följ Västerås stad

Lärare lär av varandra i Västerås!

Nyhet   •   Aug 29, 2013 12:53 CEST

Under hösten har de kommunala skolorna i Västerås möjlighet att delta i en särskild satsning som heter Kollegialt lärande. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en kultur där lärare lär av varandra och där goda exempel på olika pedagogiska upplägg lättare kan spridas mellan skolorna.

Läraren är den enskilt viktigaste personen när det gäller att skapa goda förutsättningar för elevers lärande. För att öka förutsättningar för pedagogiska samtal ute på de kommunala skolorna erbjuds därför lärare på grund- och gymnasieskolorna att delta i kompetensutvecklingsprogrammet, Kollegialt lärande.


Alla lärare som deltar får:

• personlig kompetensutveckling

• möjlighet att spegla sitt lärarskap i klassrummet

• tid att reflektera kring sitt pedagogiska arbete

• hjälp att utveckla det egna pedagogiska arbetet

• lärandebesök av en kollegavägledare

• återkopplingsdokument från en kollegavägledare

• uppföljningssamtal tillsammans med en kollegavägledare

Just nu arbetar Apalbyskolan, Norra Vallbyskolan och Malmabergsskolan med kollegialt lärande och fler skolor kommer igång under hösten.

Kontakt och mer information
Majvor Mårts, projektledare Kollegialt lärande
Telefon: 021-39 76 36
E-post: majvor.marts@vasteras.se

Ingrid Ivarson, rektor Norra Vallbyskolan
Telefon: 021- 021-39 76 18
E-post: ingrid.ivarson@vasteras.se

Liselotte Dahlberg- Jakobsson, rektor Apalbyskolan
Telefon: 021-39 12 71
E-post: liselotte.dahlberg.jakobsson@vasteras.se