Följ Västerås stad

Ett möte mellan förskola och politik

Nyhet   •   Okt 22, 2013 10:31 CEST

Torsdagen den 17/10 besökte delar av Västerås stads skolverksamheter riksdagen och utbildningsdepartementet i Stockholm. Gruppen bestod av förskolechefer från de kommunala förskolorna som fick träffa politiker och sakkunniga för att prata om förskolans nuläge och framtid.

Inför besöket hade riksdagsledamöten från länet gästat ett 20-tal av de kommunala förskolorna i Västerås. Under besöken fick personalen möjlighet att visa upp det goda arbetet som görs och de goda kvalitéer som finns inom förskoleverksamheten.

Yvonne Carehag, verksamhetschef för den kommunala förskolan, berättar mer om varför man besökte riksdagen.

- Vi ville få möjlighet att samtala med beslutsfattare och tjänstemän på departement och riksdag och ge vår syn på förskolans höga kvalité, men också prata om förskolans utvecklingsområden. Förskolan har ett komplext uppdrag med utveckling, lärande och omsorg i fokus. Det ställer kvalificerade krav på våra förskolechefer och deras medarbetare.

Besöket på riksdagen innehöll framför allt samtal och utbyte av erfarenheter. Förskolecheferna fick möjlighet att ställa relevanta och tuffa frågor direkt till de som bestämmer. Bland annat fick de möta och resonera med Pia Nilsson (S), Lars Eriksson (S) och Ibrahim Baylan (S), som presenterade sin syn på dagens förskola och vad framtiden kan komma att erbjuda.

Gruppen fick också diskutera med och lyssna till Miriam Nordfors (FP) som är politisk sakkunnig åt biträdande utbildningsminister Maria Arnholm.

- Vi fick med oss mycket kunskap om den politiska beslutsprocessen på riksnivå, men vi fick även svar på delar av de frågor och funderingar som vi hade med oss. Jag är samtidigt säker på att vi förmedlade mycket som kan vara ett bra tillskott inför framtida politiska ställningstagande och beslut inom förskoleområdet, avslutar Yvonne Carehag.

För mer information:
Yvonne Carehag Gustavsson, verksamhetschef förskola, Västerås Stad
021 - 39 18 28