Följ Västerås stad

Edcamp i Västerås- favorit i repris!

Nyhet   •   Mar 20, 2013 10:09 CET

På kvällen den 11 mars genomfördes ytterligare ett Edcamp i Västerås med syfte att ge möjlighet för lärare att dela erfarenheter, inspirera varandra och tillsammans lära mer om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen.

 Edcamp är en mötesform där innehållet bestäms av deltagarna under den inledande delen av mötet. Kreativitet, vilja att dela med sig och samtala är viktiga ingredienser. Mötesformen används världen över.

Kvällen i Västerås blev lyckad och stämningen bland deltagarna var god. För ett år sedan genomfördes den första Edcamp bland lärare inom Västerås stad Skolverksamheter och 11 mars var det alltså dag för årets upplaga. Den här gången kände sig flera av deltagarna trygga med formen vilket märktes i samtalen och deltagandet.

Totalt deltog 25 lärare från grundskolans tidigare år, senare år och gymnasiet. Några ämnen för kvällen var:

• Varför behöver skolan digitaliseras och vad vill vi uppnå med det?
• Hur kan IT i skolan bidra till att eleverna uppnår kunskapsresultaten bättre?
• Hur aktiverar vi elever som resurser för varandra
• Vad kännetecknar formativ bedömning och vilka digitala verktyg kan vi använda för att stödja arbetet?

Under kvällen startade även ett flöde på Twitter som går att läsa via hashtag  #edcampvasteras13.

Kontakt och mer information
Bitte Henriksson, utvecklingsledare Västerås stad Skolverksamheter
Telefon: 021- 39 12 02