Följ Västerås stad

Digitala verktyg i fokus på förskolans kompetensutvecklingsdag

Nyhet   •   Nov 28, 2013 12:50 CET

Över 900 personer från den kommunala förskoleverksamheten träffades under måndagen 25/11 i ACCs kongresscenter. Ämnet för dagen var pedagogisk dokumentation i förskolan med informations- och kommunikationsteknik (IKT) som verktyg.

Yvonne Carehag Gustafsson, verksamhetschef Västerås stad, inledde träffen med att hälsa deltagarna välkomna. Under dagen varvades korta övningar och diskussioner med föredrag från Maj-Britt Neverland (strateg, Västerås stad), Ulla-Karin Lindgren (IT-/mediepedagog CMiT), Erika Olsson (lärare, pedagogisk utvecklare och IKT-inspiratör) och dagens konferencier Fredrik Söderlund (IKT-mentor, Västerås stad).

Fredrik Söderlund berättar om sina intryck från dagen.

- Det kändes som en riktig kanondag och vi fick mycket god respons från deltagarna via min blogg och vår enkätundersökning. Det var kul att vi kunde samla alla pedagoger vid ett tillfälle så alla fick inspiration till att arbeta vidare.

Dagens tema har bakgrund i förskolans läroplan, där man uppmuntrar till att använda multimedia och informationsteknik i skapandeprocesser och i tillämpning. Genom att använda digitala verktyg i förskolan, främst lärplattor, får barn chans att utvecklas, de får fler och nya möjligheter att uttrycka sig på och får skapa och undersöka utifrån sina egna intressen.

- Redan nu ligger vi i Västerås förskolor i framkant. Vi är nästan ensamma om att satsa på den tjänst som jag nu har - inspiratör endast mot förskolan. Lärplattan kommer snart att bli lika naturlig som andra verktyg är i förskolan. Den främjar såväl lek och fantasi som språkutveckling och matematiska begrepp. Barnen är delaktiga i dokumentationen, kommunicerar och skapar filmer och e-böcker. Där vi kan följa barnens lärprocess! Lärplattan förmedlar upplevelser och erfarenheter och vi skapar då en kreativ och lustfylld stund tillsammans, avslutar Fredrik.

Kontakt och mer information:

Yvonne Carehag Gustafsson, verksamhetschef förskola, 021-39 81 05
Fredrik Söderlund, IKT-mentor och inspiratör, 021-39 20 42
Maj-Britt Neverland, utvecklingsledare, 021-39 12 35