Följ Västerås stad

Cykelväg byggs vid Tunbytorpsgatan

Nyhet   •   Feb 15, 2016 15:46 CET

Västerås stad har fått två miljoner kronor i bidrag från Trafikverket för att bygga den drygt en km långa gång- och cykelbanan. Gång- och cykelbanan kostar sammanlagt fyra miljoner kronor i byggkostnad, varav hälften alltså betalas av Trafikverket.

Tidigare har cyklisterna fått samsas med bilister på gatan men nu blir det en egen gång- och cykelbana som även får belysning.

När tjälen försvunnit börjar arbetet och i juli-augusti väntas det vara klart. Då har en lucka mellan två stora cykelstråk täppts till.