Följ Västerås stad

Taggar

Program Lärvuxkonferens

Program Lärvuxkonferens

Dokument   •   2015-09-29 13:10 CEST

Try it IDA-aktiviteter hösten 2015

Try it IDA-aktiviteter hösten 2015

Dokument   •   2015-09-24 14:20 CEST

Prova på verksamheten Try it IDA erbjuder nu fortsatt möjlighet för barn och ungdomar som är mellan 10 och 15 år att gratis prova på olika kultur- och idrottsaktiviteter. Under hösten finns det 16 aktiviteter och minst en aktivitet varje dag i veckan.

Informationsfolder för biobesökare

Informationsfolder för biobesökare

Dokument   •   2015-09-15 08:06 CEST

Syntolkad kultur - informationsblad

Syntolkad kultur - informationsblad

Dokument   •   2015-09-15 08:05 CEST

Program för syntolkad kultur hösten 2015

Program för syntolkad kultur hösten 2015

Dokument   •   2015-09-15 08:04 CEST

Västerås Kulturcentrum Knytpunkten

Västerås Kulturcentrum Knytpunkten

Dokument   •   2015-09-07 15:42 CEST

Program för hösten 2015 på Bullan - scenen för familjeföreställningar
Kulturprogram för barnfamiljer

Kulturprogram för barnfamiljer

Dokument   •   2015-08-31 14:16 CEST

Västerås stads program för kultur – förslaget som nu är ute på remiss

Nu påbörjas remissperioden för det program som ska stärka och utveckla Västerås och kulturen i Västerås. Remissen pågår under perioden 17 augusti–29 oktober. Förslaget till program remitteras brett inom och utom Västerås stads organisation. Alla invånare kan ta del av remissen via vasteras.se, där det också finns möjlighet att lämna synpunkter.

Handlingsplan vid värmebölja/höga temperaturer
Program nationaldagen 2015

Program nationaldagen 2015

Dokument   •   2015-06-01 12:00 CEST

Medverkande nationaldagen i urval

Dokument   •   2015-06-01 12:00 CEST

Program för trafikslagsövergripande godstransporter 2015 – Västerås stad

Nyligen fattade kommunfullmäktige beslut om att anta ”Program för trafikslagsövergripande godstransporter”. Inom de närmsta åren kommer godstransporter att öka och det kommer bli trångt på våra vägar och järnvägar om vi inte tar tag i situationen. Samtidigt har Västerås goda förutsättningar för att bli ett nav för gods som ska vidare ut i regionen.

Nationaldagen 6 juni 2015 - affisch

Nationaldagen 6 juni 2015 - affisch

Dokument   •   2015-05-19 11:00 CEST

Pettersbergsdagen - affisch

Pettersbergsdagen - affisch

Dokument   •   2015-05-19 10:06 CEST

Gratis sommarfester för hela familjen 2015

Gratis sommarfester för hela familjen 2015

Dokument   •   2015-05-05 08:49 CEST

Sommarartister på gratis utomhusfester

Sommarartister på gratis utomhusfester

Dokument   •   2015-05-05 08:49 CEST

I isens spår – affisch

I isens spår – affisch

Dokument   •   2015-03-23 13:15 CET

Björn Söderbäck gästar Västerås med föreställningen ”I isens spår”, som ges på sex platser runt om i kommunen inom ramen för Kultur i stadsdelarna.

#GOW15 _ program

#GOW15 _ program

Dokument   •   2015-03-13 13:01 CET