Följ Västerås stad

Dokument

Program för hösten 2015 på Bullan - scenen för familjeföreställningar
Kulturprogram för barnfamiljer

Kulturprogram för barnfamiljer

Dokument   •   2015-08-31 14:16 CEST

Västerås stads program för kultur – förslaget som nu är ute på remiss

Nu påbörjas remissperioden för det program som ska stärka och utveckla Västerås och kulturen i Västerås. Remissen pågår under perioden 17 augusti–29 oktober. Förslaget till program remitteras brett inom och utom Västerås stads organisation. Alla invånare kan ta del av remissen via vasteras.se, där det också finns möjlighet att lämna synpunkter.

Handlingsplan vid värmebölja/höga temperaturer
Program nationaldagen 2015

Program nationaldagen 2015

Dokument   •   2015-06-01 12:00 CEST

Medverkande nationaldagen i urval

Dokument   •   2015-06-01 12:00 CEST

Program för trafikslagsövergripande godstransporter 2015 – Västerås stad

Nyligen fattade kommunfullmäktige beslut om att anta ”Program för trafikslagsövergripande godstransporter”. Inom de närmsta åren kommer godstransporter att öka och det kommer bli trångt på våra vägar och järnvägar om vi inte tar tag i situationen. Samtidigt har Västerås goda förutsättningar för att bli ett nav för gods som ska vidare ut i regionen.

Nationaldagen 6 juni 2015 - affisch

Nationaldagen 6 juni 2015 - affisch

Dokument   •   2015-05-19 11:00 CEST

Pettersbergsdagen - affisch

Pettersbergsdagen - affisch

Dokument   •   2015-05-19 10:06 CEST