Följ Västerås stad

Västeråsarna får vara med och påverka när staden tar fram en handlingsplan för kultur

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2014 14:35 CET

Under 2014 kommer Västerås stad att ta fram en åttaårig handlingsplan för kultur. Handlingsplanen ska stärka stadens attraktivitet för västeråsare och för de som besöker staden. I utvecklingsarbetet bjuds invånarna in att påverka och dela med sig av sina åsikter. 

Under januari får invånarna möjlighet att påverka genom att delta på dialogmöten. På mötena får man diskutera vad som är bra med kulturen idag och vad som behöver utvecklas. Man kan även fylla i en webbaserad enkät som finns på vasteras.se. Vill man lämna sina åsikter med penna och papper kan man göra det i något av de gröna valbås som står utplacerade på stadens kulturinstitutioner.

Tre dialogmöten genomförs i januari
Tre dialogmöten kommer hållas där allmänheten får komma och diskutera kulturen i Västerås:

  • 13/1 kl. 19:00 på Malmabergs mötesplats, samlingssalen
  • 14/1 kl. 19:00 på KRLSG2, Mikael Genberg inleder
  • 15/1 kl. 19:00 i Bäckbyskolans matsal

Förutom dessa dialogmöten hålls även ett antal möten med intressegrupper, föreningar, studieförbund och andra aktörer.

– Vi är övertygade om att kultur bidrar till att göra Västerås till en attraktiv stad. Både att leva, bo och utvecklas i och att besöka! Det gäller kultur i alla former; musik, teater, dans, folkbildning, föreningsliv, museiverksamhet, kulturmiljöer, konst, kulturskola, bibliotek och även estetiska värden i stadsplanering med mera. Kulturplanen, som vi valt att kalla Handlingsplan för kultur i ett hållbart Västerås, skall ge en grund för hur Västerås skall utvecklas vidare som kulturstad under de kommande åtta åren. Vi vill bjuda in alla västeråsare i arbetet med att ta fram den, säger Lennart Fast, direktör för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Mer om handlingsplan för kultur
Arbetet med handlingsplanen drivs av kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen på uppdrag av kultur- idrotts- och fritidsnämnden. Handlingsplanen kommer, förutom att stärka stadens attraktivitet, även att ge tydlighet i styrning för kultur-, idrotts- och fritidsnämnden och andra nämnder och styrelser som har uppdrag inom, eller kan påverka förutsättningarna för, kulturen i vid mening. Planen kommer att beslutas i kommunfullmäktige under hösten 2014 och gäller de kommande åtta åren.

För mer information om handlingsplan för kultur, vänligen kontakta projektledare Mats Widelund telefon 021-39 17 97, mail mats.widelund@vasteras.se
Eller besök www.vasteras.se/kulturfritid

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad