Följ Västerås stad

Västerås stad skriver till regeringen: Gör om de riktade statsbidragen till generella

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2017 13:57 CET

Västerås stad postar idag en skrivelse till regeringen för att understryka vikten av att en förändring måste ske där riktade statsbidrag omfördelas till generella statsbidrag.

-Det finns problematik kring styrningen kopplat till de riktade statsbidragen. Vi föreslår till exempel att de riktade statsbidragen skulle kunna få vara riktade under tre år för att säkra den statliga styrningen för att sedan omvandlas till generella statsbidrag så att långsiktigheten säkras och problematiken kring styrningen minskas, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskriver i sin ekonomirapport från oktober 2017 effekter av riktade statsbidrag. SKL lyfter fram problematik kring styrningen kopplat till dessa statsbidrag där de pekar på att riktade statsbidrag styr men ofta på fel sätt. De fragmentiserar och flyttar fokus från helhet till delar av verksamheten, de gagnar kortsiktighet framför ett långsiktigt tänkande och driver kostnader, de stör pågående effektiviseringsprocesser samt så skapar de undanträngningseffekter, osäkra planeringsförutsättningar och administration.

I budgetpropositionen för 2018 sägs bland annat att regeringen har inlett ett arbete för att uppnå en mer strategisk och ändamålsenlig användning av de riktade bidragen. Västerås stad välkomnar en översyn.

-Vi vill tydligt understryka de effekter SKL lyfter fram i sin ekonomirapport. En allt större del av stadens intäkter kommer från riktade statsbidrag vilket gör att denna styrningsproblematik och ekonomiska osäkerhet ökar. En tidsuppskattning har genomförts av det administrativa arbete som följer av riktade statsbidrag och om statsbidrag för flyktingar och asylsökande exkluderas så uppskattas tidsåtgången till nästan 10 årsarbetare för att administrera riktade statsbidrag under 2017. En stor del av det arbetet utförs av medarbetare som arbetar ute i stadens verksamheter, säger Anders Teljebäck.

För mer information:

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande

021-39 12 62

anders.teljeback@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås