Följ Västerås stad

Västerås stad häver avtal med två leverantörer av hemtjänst och hemsjukvård

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2019 12:48 CEST

Vid rutinmässiga avtalsuppföljningar har två leverantörer av hemsjukvård och hemtjänst, Distriktssköterskegruppen Q-RA och AB OmsorgsCompagniet i Norden, uppvisat allvarliga brister. Äldrenämnden har, vid ett extrainsatt sammanträde tisdagen den 9 april 2019, hävt de två leverantörernas avtal.

Kunder och övriga verksamma leverantörer har informerats
Samtliga kunder och patienter hos Distriktssköterskegruppen Q-RA och AB OmsorgsCompagniet i Norden kommer att få information om avtalshävningarna, hur processen ser ut kring omval av leverantör samt vart de kan vända sig med frågor och synpunkter. Övriga verksamma leverantörer av hemtjänst och hemsjukvård i Västerås stad kommer också att informeras om äldrenämndens beslut för att kunna förbereda sig inför ett eventuellt ökat tryck av nya kunder till följd av avtalshävningarna.

Identifierade brister och berörda kunder
Distriktssköterskegruppen Q-RA har brustit i sitt utförande av tillsyn via trygghetskamera, samt egenkontroll och rutiner. De har även systematiskt underlåtit att lämna korrekta uppgifter för utbetalning av ersättning, vilket kan påverka såväl äldrenämndens som kunders ekonomi negativt. Distriktssköterskegruppen Q-RA har ca 130 hemsjukvårdspatienter och ca 200 hemtjänstkunder.

AB OmsorgsCompagniet i Norden har bland annat inte verkställt beslut om tillsyn via trygghetskamera, saknat verksamhetschef, saknar patientjournal, system för kvalitetssäkring och fungerande rutiner. Avtalet som hemvårdsleverantör innebär att leverantören är skyldig att erbjuda både hemtjänst och hemsjukvård i ett integrerat uppdrag. AB OmsorgsCompagniet i Norden har inte fullgjort detta. De saknar godkänd ledning och kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvård (HSL). AB OmsorgsCompagniet i Norden har ca 11 hemsjukvårdspatienter och ca 80 hemtjänstkunder.

Västerås stad ser allvarligt på det inträffade
I dagsläget är det oklart om kunder och patienter har påverkats av bristande vård, men det har heller inte framkommit något som visat att så skulle vara fallet. Västerås stad kommer att utreda detta vidare.

Västerås stad ser allvarligt på det inträffade och har ett ansvar att omgående vidta åtgärder vid brister. Det är viktigt att äldrenämnden och invånare kan lita på att alla utförare levererar enligt avtal, och att de lever upp till de kvalitetskrav parterna kommit överens om. Avtalsuppföljningar görs rutinmässigt för att säkerställa en god vård och omsorg i Västerås stad.


Kontakt vid frågor

Bengt-Åke Nilsson, Ordförande äldrenämnden
Telefon: 021-39 13 99

Tobias Åsell, Tf. Direktör, Vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 021-39 38 05
e-post: tobias.asell@vasteras.se

Jenny Janestam, Beställarchef, Vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 021-39 10 10
e-post: jenny.janestam@vasteras.se