Följ Västerås stad

Västerås stad fortsätter spola isbanor

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2018 15:22 CET

Liksom tidigare vintrar kommer Västerås stad även i fortsättningen att spola isbanor i stadsdelarna. Sammanlagt handlar det om nära 40 grus- och asfaltsplaner som spolas av staden. Till det kommer tio planer som spolas av privatpersoner.

Tekniska nämnden beslutade på tisdagen att riva upp beslutet från i oktober som grundades på sparkrav.Anledningen är att finansieringen lösts för 2018. Kostnaden för spolning beräknas till cirka en miljon kronor.

För kommande år ska spolningen tas in i årsplanen. En förutsättning för spolning är naturligtvis att vädret inte sätter hinder i vägen.

Även i fortsättningen uppmuntras ideella krafter som spolar isbanor.

För mer information efter kl 17 när sammanträdet är slut:
Jazmin Pettersson
Ordförande i tekniska nämnden
073 837 24 10

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås