Följ Västerås stad

Västerås kraftsamlar för ökad trygghet i stadsdelarna

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2018 15:41 CEST

Västerås stad har, tillsammans med Mimer och polisen, valt att testa EST-metoden under sex månader genom ett pilotprojekt. EST står för effektiv samordning för trygghet och handlar om att öka tryggheten i olika stadsdelar. Syftet med EST-metoden är att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande genom effektivare samverkan. Metoden används redan idag av flertalet stora kommuner i Sverige. Genom att samverka med lokala verksamheter i en stadsdel kan vi ta fram lokala lägesbilder och sätta in insatser snabbt.

Vi har valt att begränsa införandet av metoden till tre stadsdelar där det finns utmaningar gällande trygghet: Råby, Hammarby och Bäckby/Skälby. Metoden testas under sex månader med start den 1 september 2018. Metoden kommer att utvärderas löpande för att se om den ger en önskad effekt.

Lokala verksamheter rapporterar veckovis in händelser och incidenter till en utsedd arbetsgrupp. Insatser kan därefter sättas in beroende på hur lägesbilderna ser ut. Vi kommer även kunna följa lägesbilderna över tid för att se vilken förändring som sker i ett område. Detta gör att vi får en helhetssyn över områdena, kan arbeta proaktivt och insatserna som vi sätter in bygger på faktabaserade uppgifter.

Fördelen med att arbeta efter EST-metoden är att vi kan bygga upp en personoberoende funktion som fungerar över tid. Det finns funktioner som är utsedda att arbeta med metoden från Västerås stad, polisen och Mimer.

Ni kan läsa mer om EST-metoden på Brottsförebyggande rådets hemsida: https://www.bra.se/forebygga-brott/pagaende-projekt/effektiv-samordning-av-arbetet-i-socialt-utsatta-omraden.html

Kontaktpersoner EST-metoden:


Anette Carlsson, Västerås stad

Telefon: 021-39 23 34 E-post: anette.carlsson@vasteras.se

Christian Holm, Mimer

Telefon: 021-39 73 51

Epost: christian.holm@mimer.nu

Anders Hedström, polisen

Telefon: 010-567 58 60

E-post: anders.hedstrom@polisen.se

Bifogade filer

Word-dokument