Följ Västerås stad

Trädfällning vid Öster Mälarstrands allé

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2017 08:08 CEST

Vecka 22 kommer vi att fälla skogsekarna vid Öster Mälarstrands allé. Träden fälls för att ge plats till ny byggnation. Trädfällningen beräknas ta cirka tre dagar och vägen kommer bitvis att spärras av.

När byggnationen är klar kommer nya träd att planteras på den norra sidan och på den södra sidan ges plats för en belyst gång- och cykelväg.

Stammarna från skogsekarna kommer att användas till faunadepåer dels vid Björnön och dels vid Viksäng.

För mer information 
Frida Nordlundh, landskapsarkitekt, teknik- och fastighetskontoret, telefon 021-39 16 98, frida.nordlundh@vasteras.se

Vad är en faunadepå?
En faunadepå kan se ut på många olika sätt, en stock, en hög med kvistar och grenar eller en konstgjord högstubbe. Faunadepån är ett helt litet universum av små livsrum för många arter. Det murknande materialet utgör både mat och husrum för många insekter och deras larver. Många insekter är för sin överlevnad beroende av att det finns multnande ved. Insekterna kommer och utnyttjar veden som föda och bidrar till mångfalden. En faunadepå kan också utgöra attraktiva bomiljöer för till exempel igelkottar och fladdermöss. En ökad insektsfauna gynnar även fågellivet.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås