Följ Västerås stad

Stiftsbiblioteket tar plats i Holland

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2015 11:29 CEST

Under fem veckor är Alex Alsemgeest från De Koninklijke Bibliotheek i Haag, Holland, i Västerås för att studera gamla böcker och tryck på Stiftsbiblioteket. Närmare 1 000 verk har blivit studerade och flera av dessa ska nu göras tillgängliga för allmänheten digitalt.

Välkommen på visning tisdag 9 juni klockan 11.00. Vi ses i hörsalen på huvudbiblioteket, Biskopsgatan 2.

- Västerås är väldigt speciellt. Här finns många unika böcker, främst inom teologi och kyrkohistoria, tack vare tidigare donationer, säger Alex Alsemgeest. Jag har varit till flera olika bibliotek i Sverige, bland annat vid Stockholms och Uppsalas universitet, men från holländsk synvinkel är Stiftsbiblioteket i Västerås mest intressant.

Hans uppdrag är att hitta holländska böcker utanför landets gränser, ett arbete som har bedrivits av biblioteket sedan 1982. Eftersom många svenskar levde i Amsterdam under 1600-talet har mycket litteratur blivit bevarad just här.

Stiftsbiblioteket vid Västerås stadsbibliotek består av äldre bok- och handskriftssamlingar samt modern svensk facklitteratur av mera vetenskaplig karaktär.

Vill du veta mer? Kontakta stiftsbibliotekarie Helena Aspernäs på telefon 021-39 46 50.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås