Följ Västerås stad

Pressinbjudan: Nytt detaljplaneförslag för Bäckby centrum

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2017 13:00 CET

Området i Bäckby som omfattas av detaljplaneförslaget. Illustration: FOJAB arkitekter.

Torsdagen den 14 december håller byggnadsnämnden sin pressträff i Bäckbyhuset på Valljärnsgatan 492. Pressträffen föregås av en redovisning av detaljplaneförslaget för Bäckby. Redovisningen är öppen för alla och beräknas ta cirka 30 minuter.

Syftet med den nya detaljplanen för en del av Bäckby centrum (detaljplan 1824) är att utveckla området. Målet med detaljplanen är att skapa ett hållbart och tryggt centrumområde i Bäckby. Planförslaget baseras på de tankar och idéer som framkom vid den dialogprocess som Västerås stad genomförde med olika aktörer och boende inom stadsdelen under framtagandet av Planprogram för Bäckby (planprogram 31) som antogs i december 2013.

Förslaget innebär att ny bebyggelse föreslås inom Bäckby centrumområde. Välljärnsgatan och Smältverksgatan länkas samman med en ny diagonal sträckning som föreslås döpas till Bäckby Torggata. Det gröna stråket genom stadsdelen utvecklas inom centrumområdet till en större aktivitetsfylld torgyta. Nya hållplatser anordnas för kollektivtrafiken utmed den nya Bäckby Torggata. Den befintliga bollplanen flyttas söderut och kompletteras med andra ytor för idrott och kultur.

Hålltider torsdag 14/12 i Bäckbyhuset.

11–11.30 Redovisningen av detaljplaneförslaget. Öppet för allmänhet och press.

11.30–12.00 Pressträff om detaljplaneförslag (Bäckbyhuset)

Nämnden möte börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset.

Inbjudna politiker på pressträffen är:
Lars Kallsäby
ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson
förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
andre vice ordförande byggnadsnämnden


Mer information:

Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076-569 04 31.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås