Följ Västerås stad

Pressinbjudan: Byggnadsnämndens sista sammanträde - klart för över 400 lägenhet på Öster Mälarstrand

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2018 09:11 CEST

Under byggnadsnämndens sista sammanträde, i nuvarande sammansättning, väntas beslut fattas om bygglov för över 400 nya lägenheter på Öster Mälarstrand. Det gäller fyra kvarter med kommande byggnationer som efter beslutet förväntas att börja byggas i nära framtid.

Stadsdelen Öster Mälarstrand färdigställs i hög takt. Det är här den största mängden av alla bostäder som har byggts i Västerås under de senaste åren finns. Byggnadsnämnden har under denna mandatperiod hanterat ett stort antal ärenden, i olika planeringsskeden, som handlat om att få stadsdelen att utvecklas.

Under byggnadsnämndens möte kommer Lars Kallsäby att sammanfatta och tacka för nämndens och stadsbyggnadsförvaltningens arbete under mandatperioden.

- Det har varit en mycket intensiv period i Västerås utveckling och verksamheten har verkligen gått på högtryck. Under perioden har vi i högsta grad bidragit till de över 3500 nya bostäder som byggts (2015-2018). Vi har idag även en beredskap för att bygga vidare i Västerås fortsatta utveckling som vi inte hade tidigare, säger Lars Kallsäby, byggnadsnämnden ordförande.

- Personligen så vill jag också säga att det här har varit ett av de roligaste uppdraget som jag har haft under min tid som kommunpolitiker.

Verksamheten kan sammanfattas i de stora antal beslut som fattas under mandatperioden:

  • Ett hundratal nya planuppdrag
  • Cirka 50 detaljplaner har antagits
  • Nära 5000 bygglov har getts
  • 4500 lägenheter har fått bygglov

- När det gäller bostäder så har vi idag en planberedskap, alltså planerade områden som ännu inte har påbörjats, för omkring 4600 bostäder. Vid ingången till mandatperioden låg denna siffra på 2300 säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.


Välkommen till byggnadsnämndens sista pressträff inför nämnd, i dess nuvarande sammansättning.

Torsdagen den 11 oktober 12.30 i rum A407a. Vänligen anmäl dig till: elin.gothe.nord@vasteras.se senast den 11 oktober 09.00.Byggnadsnämndens möte börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.


Inbjudna politiker på pressträffen är:
Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden


För mer information:
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59 carl.arno@vasteras.se.