Följ Västerås stad

Karta på webben visar var det bullrar i Västerås

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2012 08:22 CEST

Med hjälp av en bullerkarta som finns på www.vasteras.se kan västeråsarna nu ta del av resultatet av bullerkartläggningen som genomförts i Västerås. Kartan visar var i Västerås det bullrar mest och minst. Det kan röra sig om buller från fordon, tåg eller flygtrafik.

Även vissa industrier är kartlagda men ingen av dem överstiger gränsvärdet för bullernivå, därför redovisas de ej i kartmaterialet.

På kartan går det att söka på en adress eller fastighetsbeteckning och se hur höga bullernivåerna är i området.

Bullerkartläggningen kan bland annat användas som underlag vid planering av till exempel nya transportleder eller nybyggnation av bostäder. Utifrån bullerkartläggning ska ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller arbetas fram. Åtgärdsprogrammet beräknas vara klart sommaren 2013.

Kartan hittar du här: http://kartor.vasteras.se/external/kartor/?app=_bullerkarta

Mer information om bullerkartläggningen:  http://www.vasteras.se/bobygga/gatorochtrafik/Sidor/bullerutomhus.aspx

För mer information kontakta:

Marie Joelsson, planerare, tekniska nämndens stab, 021- 39 28 59 

Eva Maaherra Lövheim, trafikplanerare, tekniska nämndens stab, 021- 39 10 02