Följ Västerås stad

Internationella Barnboksveckan

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 11:52 CET

Vecka 46 är det Internationella Barnboksveckan i Västerås. Målgruppen är barn och ungdomar i svenska skolor som har ett annat modersmål än svenska. Under veckan kommer en indonesisk, somalisk, italiensk och två arabiska författare att besöka Västerås skolor.

Syftet med barnboksveckan är trefaldigt:

• att stimulera barn och ungdomar med annat modersmål än svenska till ökad läsning och eget skrivande;
• att öka kunskapen bland svenska bibliotekarier och författare om barn- och ungdomslitteratur i de valda länderna;
• att låta de inbjudna författarna träffa sina svenska författarkollegor och lära sig mer om den svenska barn- och ungdomslitteraturen.

I år har följande författare bjudits in:
Indonesiska – Dr. Murti Bunanta
Somaliska – Jawahir A Farah
Italienska – Roberto Piumini
Arabiska – Sinan Hallak (Hallaq), illustratör
Arabiska – Fatimah Sharaf al-Din

Under sitt veckolånga besök i Sverige kommer författarna att träffa barn i modersmålsklasser och presentera sig själva och sina böcker. Barnen kan ställa frågor och diskutera med författarna. Författarna kommer också att få göra ett antal studiebesök på lämpliga institutioner som t.ex. Svenska barnboksinstitutet, Svenska barnboksakademin och Författarförbundet.

– Barnen som får träffa en författare, som talar deras språk, känner sig väldigt stolta. Man ser hur glada de blir och man kan också se hur de andra barnen som inte pratar samma språk visar respekt för dessa elever, säger Montserrat Arias, IDA-vägledare/Passion på Västerås stad.

IDA – enheten samarbetar i år, för fjärde gången, med Internationella biblioteket och för tredje gången med CF2 (Centrum för tvåspråkighet) för att kunna nå så många barn som möjligt under veckan.

Förra året bjöd IDA – enheten in tre författare till Västerås. En från Japan: Kyoko Matsuoka, en från Iran: Mohammad Reza Yousefi och en från Litauen: Kestutis Kasparavicius.
Västerås tidningen publicerade en stor artikel om det Japanska besöket i Tillbergaskolan. Artikeln finns att läsa nedan, i relaterat material.

Välkomna till någon skola för att få mer information om Internationella Barnboksveckan.

Läs mer på Internationella bibliotekets sida http://www.interbib.se/default.asp?id=3762

Mer information:
Montserrat Arias, IDA-vägledare/Passion, IDA-Enheten, Västerås stad, 021-39 29 52

Planeringen för Internationella Barnboksveckan finns att läsa nedan, i relaterat material.


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad