Följ Västerås stad

Har vi råd att inte arbeta med mångfald?

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 11:00 CEST

Fredagen den 14 oktober 2016 arrangerar vi för fjärde året i rad Västerås största mångfaldsdag på ABB Meeting Point.

-I landet, länet och i kommunen råder en stor arbetskraftsbrist inom flera branscher samtidigt som många människor inte ens kommer in på arbetsmarknaden, Carin Lidman ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Västerås stad

Några punkter ur programmet:

Mångfald i praktiken. ICA-handlaren Daniel Özer brinner för att minska ungdomsarbetslösheten och de sociala problemen i Vallby, Västerås. Han har på olika sätt engagerat sig för att minska utanförskapet iför utsatta grupper.

Kan man komma någonstans med tomma händer? Trots en mörk bakgrund och tuff uppväxt präglad av våld och misär har Daniel Mendoza, född i Uruguay, inte låtit själ och sinne förmörkas. Han driver idag nordens enda magasin, Good News Magazine, med fokus på optimism och konstruktivt engagemang.

Mångfald är inte längre ett val, det är en nödvändighet. På IKEA Västerås är mångfald och inkludering en naturlig företagets värderingar, men det är också en avgörande del för fortsatt tillväxt och framgång.

Mångfaldsdagen vänder sig till de i offentlig och privat sektor som är chefer eller arbetar med HR-frågor samt förtroendevalda.

-Vi vill fortsätta verka för alla människors lika värde och är övertygade om att mångfald skapar bättre konkurrenskraft säger Johan Söderström, vd ABB Sverige.

Media är välkommen att medverka hela dagen.

Hela programmet bifogas

För ytterligare information:

Ami Netzler, mångfaldsstrateg, Västerås stad,

Tfn: 021- 39 25 02, ami.netzler@vasteras.se

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås