Följ Västerås stad

131 nya förstelärartjänster

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2014 13:56 CET

I Västerås stad Skolverksamheter kan tillsvidareanställda lärare just nu söka tjänst som förstelärare. Under förra året utsågs 47 särskilt yrkesskickliga lärare till förstelärare, nu är det dags att tillsätta ytterligare 131 förstelärare.

Förstelärartjänsterna ingår i en nationell reform som innebär att kommuner och enskilda huvudmän, från och med juli 2013, kan skapa karriärtjänster för lärare. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och att säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola.

I förstelärarnas uppdrag ingår ett utökat ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet på skolan med uppdraget följer en löneökning på 5 000 kronor i månaden.

 – Jag är mycket glad att vi nu kan erbjuda ytterligare 131 förstelärartjänster i Västerås stad. Förra året tillsatte vi 47 förstelärare och nu går vi ut med en ny annons. Dessa karriärstjänster ger en unik möjlighet att fördjupa sig i det pedagogiska uppdraget, och därigenom i ännu högre grad utveckla kvaliteten i undervisningen och stötta våra barn och elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, säger Jan Lindblom, direktör på barn- och utbildningsförvaltningen.

Mer information om tjänsterna och länk till annonsen finns på www.vasteras.se.
Ansökningstiden går ut den 9 mars.

Mer information:
Teddy Söderberg, verksamhetschef inom Västerås stad Skolverksamheter, 021-39 76 03
Erik Johansson, verksamhetschef inom Västerås stad Skolverksamheter, 021-39 21 86
Leif Larsson, verksamhetschef inom Västerås stad Skolverksamheter, 021-39 81 01


 

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad