Följ Västerås stad

120 av 500 nya lägenheter i äldreboenden ska byggas på Södra Källtorp.

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 15:48 CEST

Västerås stad har, som de flesta andra kommuner, en demografi som visar att vi kommer att bli många fler äldre i vårt samhälle. Staden behöver därför se till att det byggs många bra bostäder, både på den ordinarie bostadsmarknaden men också särskilt anpassade äldreboenden för de personer som har stort behov av stöd och omvårdad.

Det finns behov av cirka 500 nya lägenheter inom äldreboenden fram till 2030. Det finns en bra planering för att möta detta, bland annat genom 120 lägenheter på Södra Källtorps äldreboende och 90 lägenheter på Öster Mälarstrands äldreboende. 

Västerås stad har tagit fram ett gediget funktionsprogram som ska underlätta planering och byggprocess vid ny- och ombyggnation av äldreboenden. Funktionsprogrammet gör Västerås stad till en bättre beställare av byggnationer. Programmet omfattar allt från planlösning och boendemiljö till mer tekniska parametrar som inomhusklimat och tekniska installationer som fiber och wifi. Det säkerställer också att våra byggnationer lutar sig mot beprövad forskning och erfarenhet, att vi tar lärdom av våra egna, och andra kommuners, tidigare byggnationer. Och slutligen möjliggör programmet att Västerås stads nybyggda äldreboenden håller över tid och fungerar lika bra oavsett fastighetsägare eller utförare av vård och omsorg.

Ny byggs Södra Källtorp

Södra Källtorp blir ett äldreboende som kommunen ansvarar för. Boendet blir anpassat för äldre med stort behov av stöd och omvårdnad, och det krävs ett beslut om bistånd för att kunna flytta hit.

I samma kvarter byggs också ett trygghetsboende som kommer att ägas av Hemsö. Det boendet vänder sig till personer över 65 år och kommer att finnas på den ordinarie bostadsmarknaden. Det betyder att man står i bostadskö för att kunna flytta till trygghetsboendet, det kräver inget beslut om bistånd.

Första spadtaget på Södra Källtorp

Hemsö bjuder tillsammans med Västerås stad in till första spadtaget för nybyggnationen av ett äldreboende i Södra Källtorp, Västerås onsdagen den 25 september 2019.

Datum:  onsdag 25 september 2019

Tid:        klockan 11.00

Plats:    Vallbyleden 13, vid Wenströmska IP i Västerås

Kort fakta om Södra Källtorps äldreboende:

  • Ett nytt äldreboende med 120 lägenheter fördelade på 12 mindre enheter
  • Äldreboendet på södra Källtorp ska vara klart i maj 2021
  • Goda förutsättningar för en bra boende- och arbetsmiljö genom teknik i framkant. Exempel är installation av taklyftar samt höj- och sänkbara toalettstolar och handfat.
  • Planlösning och färgsättning har anpassats för att de boende lättare ska kunna hitta i huset, det skapar också en god boendemiljö och förenklar för de boende.
  • Ett tillagningskök, med en restaurangdel öppen för allmänheten, kommer att finnas.
  • Reservkraft för större motståndskraft i händelse av kris.
  • Bra planlösningar för att möjliggöra en god driftekonomi.

Kontakt:

Helena Duske
Boendestrateg
Vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 021-39 13 69

Mail: helena.duske@vasteras.se

Helena Duske finns på plats på spadtaget 25 september.