Följ Västerås stad

Tekniska nämnden lägger ombyggnad av Röda torget på is

Nyhet   •   Dec 19, 2017 15:46 CET

Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtrafikens framkomlighet som väntas bli klar i slutet av våren 2018. Hela utredningen om kollektivtrafiktrafikens framtida behov blir klar våren 2019.

Korsningen Malmabergsgatan/Pilgatan/Björnövägen är en stor och komplicerad korsning i Västerås och behöver byggas om för att klara framtidens trafik. I planeringsarbetet är det viktigt att värna om säkerheten för alla trafikantgrupper, inte minst gångare och cyklister.

Det är ingen brådska att bygga om korsningen. Enligt beräkningar för trafikutvecklingen kommer korsningen att fungera i ytterligare tio år innan den blir för liten.

Att bygga om korsningen är mycket komplicerat och oavsett vilken lösning som slutligen väljs innebär det en kompromiss mellan olika trafikantgruppers behov. Därför är det viktigt att i lugn och ro gå igenom de lösningar och vägval som finns. Det är viktigare än att hasta igenom ett beslut för att inte gå miste om statsbidrag. Möjligheten att söka statsbidrag för en del av kostnaden kommer att finnas kvar i framtiden. Röda torget kan byggas om tidigast 2020.

(Sammanträdet håller på)

För mer information efter kl 17.

Jazmin Pettersson
Ordförande tekniska nämnden
073-837 24 10