Följ Västerås stad

Klartecken för Viktor Larssons plats

Nyhet   •   Sep 10, 2019 13:27 CEST

Illustration över Viktor Larssons plats.

Nu är det klart för ombyggnad av Viktor Larssons plats framför Växhuset i centrala Västerås.

Vid sitt sammanträde i dag beslutade tekniska nämndens arbetsutskott om ett så kallat anskaffningsbeslut. Ombyggnaden kommer att göras av stadens egen utförare, TFF Produktion.

Det ska bli inbjudande grönska, sittmöjligheter, en spännande lekplats och en scen. Området blir dessutom mer tillgängligt i och med att trappan till entrén tas bort.

Hela ombyggnaden inklusive marksanering och projektering kostar 25 miljoner kronor. Det är tio miljoner mer än den ursprungliga konsultkalkylen som visade sig vara för låg. Men i och med att andra investeringsprojekt blivit billigare än beräknat ryms ombyggnaden inom tekniska nämndens budget. Det blir alltså inga neddragningar varken i ambition eller i kvalitet.

-Vi ska se om vi kan sänka kostnaden ytterligare genom att få hjälp av TFF Produktion med smarta lösningar som ändå håller samma kvalitet, säger tekniska nämndens ordförande, Anna Thunell i en kommentar.

Arbetena börjar i höst och väntas vara klara hösten 2020.

För mer information

Anna Thunell 
Ordförande
Tekniska nämnden
021-39 13 94 

Hans Näslund
Förvaltningsdirektör 
Teknik- och fastighetsförvaltningen
021-39 16 60