Följ Västerås stad

Hammarbyskolan gör matematiken levande och rolig!

Nyhet   •   Dec 20, 2012 09:04 CET

Hammarbyskolan satsar extra på praktisk matematik. Lena Henning, specialpedagog och lärare på skolan sedan 18 år berättar så här om hur lärarna utbildade sig i studiecirkelform och skapade en matematikverkstad med hjälp av projektpengarna de sökte från Skolverket.


- Tidigare har mycket undervisningstid gått till formell behandling av tal. Eleverna har räknat sida upp och sida ner i en mattebok. Men för att matematiken ska bli levande och intressant krävs det också att eleverna får arbeta praktiskt och tränas i att prata och resonera om olika lösningar och få visa att de kan tillämpa sina kunskaper. För att utveckla det arbetet på skolan, ansökte vi om pengar från Skolverket för att driva ett matematikprojekt. Målet var att lärarna skulle känna sig trygga i sin undervisning och våga släppa matteboken.

Matematikprojekt med fokus på praktisk matematik
Skolverket beviljade Hammarbyskolans projektansökan, med syfte att lärarna skulle arbeta mer praktiskt och våga lämna matteboken samt att bygga upp en matteverkstad med mycket laborativt material. Under läsåret 2011-2012 genomfördes projektet på Hammarbyskolan där lärarna träffades vid 20 tillfällen. Under höstterminen hade lärarna en studiecirkel runt boken Förstå och använda tal. Mellan varje tillfälle läste lärarna i boken och tillämpade något därifrån i sin undervisning. Vid kommande träff följde de sedan upp hur det gått.


På vårterminen började lärarna leta fram spel, övningar och lekar som tränade de olika momenten från det centrala innehållet i Lgr11 och köpa in material till detta. Materialet samlades sedan i en matteverkstad. Vitsen med verkstaden är att lärarna ska kunna hämta en färdig övning och att allt material som behövs till en klass ligger samlat och klart. Allt för att underlätta arbetet med att orka och våga göra annat än att bara räkna i boken. Förutom detta gick lärarna på föreläsningar och fortbildningar i kreativ matematik.

Före projektet genomfördes en enkätundersökning bland både lärare och elever på skolan. Den upprepades vid projektets slut och den visade att lärarna och eleverna tyckte att projektet bidragit till att matematikundervisningen på skolan hade blivit mycket roligare och mer givande. Fast projektet är avslutat så är lärarana på Hammarbyskolan fortfarande väldigt aktiva och ordnar utemattedagar och temadagar i matte för eleverna samt fyller på med nytt material i matteverkstaden.

Några lästips
Lena Henning berättar att den tid de hade till pedagogiska diskussioner i matematik under projektet varit enormt värdefull och legat till grunden för det goda arbete som bedrivs idag och den fina matteverkstad som de har på Hammarbyskolan. Avslutningsvis tipsar Lena om några boktitlar till alla som vill lyfta matematikundervisningen till nya höjder:


Förstå och använda tal: en handbok, McIntosh, Alistair
Alla kan lära sig räkna, Olsson Ingrid och Margareta Forsbäck

Kontakt och mer information:
Lena Henning, specialpedagog på Hammarbyskolan
Telefon: 021-39 01 74